تخیلاتِ رام نشدنی

چهارم شخص مجهول!

تخیلاتِ رام نشدنی

چهارم شخص مجهول!

تخیلاتِ رام نشدنی

در من انگار کسی درپِیِ انکارِ من است...

.

جمعه

جمعه, ۹ تیر ۱۳۹۶، ۰۷:۴۶ ب.ظ

جمعه مردیست سرشار از احساسات. او دلش معشوقه‌ای زیبا میخواهد که دست های ظریفش را بگیرد و ببوسد! معشوقه‌ای که خلأ آغوشِ گرمِ غروبش را پر کند و آرامش را به‌وجودش تزریق...

جمعه زن دل نازکی‌ست که دلش همزبانی میخواهد، که سرش را روی شانه اش بگذارد، با دست های قوی‌ ای که دورش گره شود و انگشت‌هایی آماده‌ی نوازشِ چند تار مو!

جمعه وقتی این چیز هارا ندارد، عجیب دلش میگیرد...

  • ۹۶/۰۴/۰۹
  • آراگُل ‌‌