تخیلاتِ رام نشدنی

چهارم شخص مجهول!

تخیلاتِ رام نشدنی

چهارم شخص مجهول!

تخیلاتِ رام نشدنی

در من انگار کسی درپِیِ انکارِ من است...

.

مغز

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ب.ظ

چه فرقی میکند؟

مغز هم یک روده‌ی فشرده شده است که بالای بدن قرار دارد؛ روده مواد هضم نشده را به خارج از بدن هدایت میکند و مغز نیز افکار غیرقابل هضم را.

در واقع نوشتن هم مانند سیفون عمل میکند، ضامنش را که بکشی از شر یک مشت افکار کثیفِ آزار دهنده خلاص میشوی.

گاهی ذهن هم که خسته میشود نیاز است که نسیمی سرد از میان لایه های مغز عبور کند.

 کاش مسیر عبور پیک هایم از لایه های مغزم بود، من مسیر روده ام را فکر میکنم!

  • ۹۶/۰۳/۲۱
  • آراگُل ‌‌